Μαρτυρία Ασθενούς
Όνομα Ασθενούς – Αρχικά Γράμματα Μ. Ν.
Κάτοικος Αγίων Αναργύρων Αττικής
Γνώρισα τον οδοντίατρο Ευάγγελο Βιάζη και το σύστημα FASTBRACES® από το διαδίκτυο. Ο οδοντίατρος Ευάγγελος Βιάζης μου είπε ότι δεν χρειάζεται καμία εξαγωγή δοντιών και ότι ο μέσος χρόνος θεραπείας είναι περίπου ένας χρόνος. Η συνολική διάρκεια θεραπείας ήταν 12 μήνες. Δεν έγινε καμία εξαγωγή δοντιού. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα.
Δίνω την συναίνεσή μου για άρση του ιατρικού απορρήτου.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ
ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ
Σχόλια στο Facebook