Μαρτυρία Κηδεμόνα Ασθενούς
Όνομα Ασθενούς – Αρχικά Γράμματα Φ. Π. – Κάτοικος Πετρούπολης Αττικής
Γνώρισα τον οδοντίατρο Ευάγγελο Βιάζη και το σύστημα FASTBRACES® από το διαδίκτυο. Στο παρελθόν μου είχαν πει για εξαγωγές τεσσάρων δοντιών για ορθοδοντική θεραπεία. Ο οδοντίατρος Ευάγγελος Βιάζης μου είπε ότι δεν χρειάζεται καμία εξαγωγή δοντιού και ότι ο χρόνος θεραπείας θα είναι περίπου 12 μήνες. Ο Πέτρος δεν χρειάστηκε καμία εξαγωγή δοντιού και η θεραπεία του διήρκησε 12 μήνες. Ξεκινήσαμε αρχές Μαΐου του 2010 και τελειώσαμε 2 Μαΐου του 2011. Μείναμε απόλυτα ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα.
Δίνω την συναίνεσή μου για άρση του ιατρικού απορρήτου.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ
ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ
Σχόλια στο Facebook