Μαρτυρία Ασθενούς
Όνομα Ασθενούς – Αρχικά Γράμματα Σ. Ε.
Κάτοικος Βόλου Μαγνησίας
Γνώρισα τον οδοντίατρο Ευάγγελο Βιάζη και το σύστημα FASTBRACES® από το διαδίκτυο. Στο παρελθόν άκουγα ότι οι ορθοδοντικές θεραπείες διαρκούσαν πολλά χρόνια και έτσι δεν ήθελα να μπω σε διαδικασία θεραπείας. Ο οδοντίατρος Ευάγγελος Βιάζης μου είπε ότι δεν χρειάζεται καμία εξαγωγή δοντιού και ότι ο μέσος χρόνος θεραπείας είναι περίπου ένας χρόνος. Η θεραπεία μου διήρκησε 12 μήνες. Ξεκίνησα θεραπεία στις 15 Δεκεμβρίου του 2011 και τελείωσα 14 Δεκεμβρίου του 2012. Έμεινα απόλυτα ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα.
Δίνω την συναίνεσή μου για άρση του ιατρικού απορρήτου.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ
ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ
Σχόλια στο Facebook