Μαρτυρία Ασθενούς
Όνομα Ασθενούς – Αρχικά Γράμματα Ξ. Α.
Κάτοικος Ζωγράφου Αττικής
Γνώρισα τον οδοντίατρο Ευάγγελο Βιάζη και το σύστημα FASTBRACES® από μία φίλη μου, ασθενή του Ευάγγελου Βιάζη. Ο οδοντίατρος Ευάγγελος Βιάζης μου είπε ότι δεν χρειάζεται καμία εξαγωγή δοντιού και ότι ο μέσος χρόνος θεραπείας είναι περίπου 12 μήνες. Η θεραπεία μου διήρκησε 10 μήνες. Έμεινα απόλυτα ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα.
Δίνω την συναίνεσή μου για άρση του ιατρικού απορρήτου.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ
ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ
Σχόλια στο Facebook