Μαρτυρία Ασθενούς
Όνομα Ασθενούς – Αρχικά Γράμματα Π. Ν. – Κάτοικος Αθήνας
Γνώρισα τον οδοντίατρο Ευάγγελο Βιάζη και το σύστημα FASTBRACES® από δημοσίευμα στον τύπο. Η θεραπεία έγινε χωρίς εξαγωγές δοντιών. Η διάρκεια της θεραπείας ήταν 16 μήνες. Τους πρώτους 4 μήνες φορούσα μια ορθοπεδική συσκευή, και τους υπόλοιπους 12 μόνο μήνες φορούσα σιδεράκια FASTBRACES®. Έμεινα απόλυτα ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα.
Δίνω τη συναίνεσή μου για άρση του ιατρικού μου απορρήτου.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ
ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ
Σχόλια στο Facebook