Μαρτυρία Κηδεμόνα Ασθενούς
Όνομα Ασθενούς – Αρχικά Γράμματα Κ. Ε.
Κάτοικος Αθήνας
Γνωρίσαμε τον οδοντίατρο Ευάγγελο Βιάζη και το σύστημα FASTBRACES® από το διαδίκτυο. Ο οδοντίατρος Ευάγγελος Βιάζης μας είπε ότι δεν χρειάζεται καμία εξαγωγή δοντιού και ότι ο χρόνος θεραπείας με τα σιδεράκια θα είναι περίπου 12 μήνες. Επίσης μας είπε ότι η Ευγενία θα πρέπει να φορέσει προτού βάλει τα σιδεράκια μια ορθοπεδική συσκευή διανοίξεως της άνω γνάθου, για 3 περίπου μήνες. Η θεραπεία της Ευγενίας διήρκησε τελικά 15 μήνες (3 μήνες μια ορθοπεδική συσκευή και 12 μήνες σιδεράκια). Μείναμε απόλυτα ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα.
Δίνω την συναίνεσή μου για άρση του ιατρικού απορρήτου.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ
ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ
Σχόλια στο Facebook