Μαρτυρία Ασθενούς
Όνομα Ασθενούς – Αρχικά Γράμματα Γ. Δ.
Κάτοικος Γλυφάδας Αττικής
Γνώρισα τον οδοντίατρο Ευάγγελο Βιάζη και το σύστημα FASTBRACES® από μία φίλη μου, ασθενή του Ευάγγελου Βιάζη. Στο παρελθόν μου είχαν πει για εξαγωγές τεσσάρων δοντιών για ορθοδοντική θεραπεία. Ο οδοντίατρος Ευάγγελος Βιάζης μου είπε ότι δεν χρειάζεται καμία εξαγωγή δοντιού. Η θεραπεία μου διήρκησε 15 μήνες. Έμεινα απόλυτα ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα.
Δίνω την συναίνεσή μου για άρση του ιατρικού απορρήτου.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ
ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ
Σχόλια στο Facebook