Μαρτυρία Ασθενούς
Όνομα Ασθενούς – Αρχικά Γράμματα Ζ. Κ.
Κάτοικος Περιστερίου Αττικής
Γνώρισα τον οδοντίατρο Ευάγγελο Βιάζη και το σύστημα FASTBRACES® από έναν φίλο μου, ασθενή του Ευάγγελου Βιάζη. Στο παρελθόν μου είχαν πει για εξαγωγές τεσσάρων δοντιών για ορθοδοντική θεραπεία και πάνω από δύο με τρία χρόνια θεραπείας. Ο οδοντίατρος Ευάγγελος Βιάζης μου είπε ότι δεν χρειάζεται καμία εξαγωγή δοντιού. Μου εξήγησε ότι η περίπτωσή μου είναι αρκετά δύσκολη και μου είπε ότι με το σύστημα FASTBRACES® ο μέσος χρόνος θεραπείας είναι ένας χρόνος. Η θεραπεία μου διήρκησε 15 μήνες. Έμεινα απόλυτα ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα.
Δίνω την συναίνεσή μου για άρση του ιατρικού απορρήτου.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ
ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ
Σχόλια στο Facebook