Μαρτυρία Ασθενούς
Όνομα Ασθενούς – Αρχικά Γράμματα Χ. Μ.
Κάτοικος Ασπρόπυργου Αττικής
Γνώρισα τον οδοντίατρο Ευάγγελο Βιάζη και το σύστημα FASTBRACES® από μία φίλη μου, ασθενή του Ευάγγελου Βιάζη. Στο παρελθόν μου είχαν πει για εξαγωγές τεσσάρων δοντιών για ορθοδοντική θεραπεία. Ο οδοντίατρος Ευάγγελος Βιάζης μου είπε ότι δεν χρειάζεται καμία εξαγωγή δοντιού. Η θεραπεία μου διήρκησε 15 μήνες. Δεν πόνεσα καθόλου κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Έμεινα απόλυτα ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα.
Δίνω την συναίνεσή μου για άρση του ιατρικού απορρήτου.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ
ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ
Σχόλια στο Facebook