Μαρτυρία Κηδεμόνα Ασθενούς
Όνομα Ασθενούς – Αρχικά Γράμματα Κ. Σ.
Κάτοικος Αθήνας
Μάθαμε για το σύστημα FASTBRACES® και για τον οδοντίατρο Ευάγγελο Βιάζη, εξαιτίας του γεγονότος ότι το ιατρείο του κυρίου Βιάζη βρίσκεται στην περιοχή κατοικίας μας. Η συνολική διάρκεια θεραπείας ήταν 14 μήνες ενώ η κόρη μας φορούσε τα σιδεράκια FASTBRACES® για λιγότερο από 11 μήνες. Προτού βάλει τα σιδεράκια φορούσε έναν ακίνητο μηχανισμό διευρύνσεως της άνω γνάθου. Δεν έγινε καμία εξαγωγή δοντιού στην Στέλλα. Είμαι πολύ ευχαριστημένη από το αποτέλεσμα. Εξάλλου αυτό φαίνεται και στις φωτογραφίες.
Δίνω την συναίνεσή μου για άρση του ιατρικού απορρήτου σε ότι αφορά την περίπτωση της κόρης μου Στέλλας.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ
ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ
Σχόλια στο Facebook