Μαρτυρία Ασθενούς
Όνομα Ασθενούς – Αρχικά Γράμματα Δ. Ε.
Κάτοικος Χαλκίδας
Γνώρισα τον οδοντίατρο Ευάγγελο Βιάζη και το σύστημα FASTBRACES® από το διαδίκτυο. Μένω στην Χαλκίδα. Ο οδοντίατρος Ευάγγελος Βιάζης μου είπε ότι δεν χρειάζεται καμία εξαγωγή δοντιού και ότι ο μέσος χρόνος θεραπείας είναι περίπου ένας χρόνος. Η θεραπεία μου διήρκησε 13 μήνες. Ξεκινήσαμε την θεραπεία αρχές Νοεμβρίου του 2011 και τελειώσαμε αρχές Δεκεμβρίου του 2012. Έμεινα απόλυτα ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα.
Δίνω την συναίνεσή μου για άρση του ιατρικού απορρήτου.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ
ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ
Σχόλια στο Facebook