Μαρτυρία Κηδεμόνα Ασθενούς
Όνομα Ασθενούς – Αρχικά Γράμματα Μ. Α.
Κάτοικος Αθήνας
Γνωρίσαμε τον οδοντίατρο Ευάγγελο Βιάζη και το σύστημα FASTBRACES® από τη γειτονιά μας. Ο οδοντίατρος Ευάγγελος Βιάζης μας είπε ότι δεν χρειάζεται καμία εξαγωγή δοντιού και ότι ο μέσος χρόνος θεραπείας είναι περίπου ένας χρόνος. Η θεραπεία της κόρης μας διήρκησε μόνο 10 μήνες. Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα.
Δίνω την συναίνεσή μου για άρση του ιατρικού απορρήτου.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ
ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ
Σχόλια στο Facebook