Μαρτυρία Ασθενούς
Όνομα Ασθενούς – Αρχικά Γράμματα Σ. Ε.
Κάτοικος Νίκαιας Αττικής
Γνώρισα τον οδοντίατρο Ευάγγελο Βιάζη και το σύστημα FASTBRACES® από τον οδοντίατρό μου. Η συνολική διάρκεια θεραπείας με το σύστημα FASTBRACES® ήταν 9 μήνες. Δεν έγινε καμία εξαγωγή δοντιού. Έμεινα απόλυτα ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα.
Δίνω την συναίνεσή μου για άρση του ιατρικού απορρήτου.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ
ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ
Σχόλια στο Facebook