Μαρτυρία Ασθενούς
Όνομα Ασθενούς – Αρχικά Γράμματα Μ. Α. – Κάτοικος Βούλας Αττικής
Γνώρισα τον οδοντίατρο Ευάγγελο Βιάζη και το σύστημα FASTBRACES® από το διαδίκτυο και από δημοσίευμα στον τύπο. Στο παρελθόν μου είχαν πει για εξαγωγές τεσσάρων δοντιών για ορθοδοντική θεραπεία και πάνω από δύο με τρία χρόνια θεραπείας. Ο οδοντίατρος Ευάγγελος Βιάζης μου είπε ότι δεν χρειάζεται καμία εξαγωγή δοντιού. Επίσης μου είπε ότι ο χρόνος θεραπείας θα είναι περίπου ένας χρόνος. Η θεραπεία μου διήρκησε μόνο εννέα μήνες. Δεν πόνεσα καθόλου κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Έμεινα απόλυτα ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα.
Δίνω την συναίνεσή μου για άρση του ιατρικού απορρήτου.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ
ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ
Σχόλια στο Facebook