Μαρτυρία Ασθενούς
Όνομα Ασθενούς – Αρχικά Γράμματα Λ. Χ.
Κάτοικος Γαλατσίου Αττικής
Έμαθα για το σύστημα FASTBRACES® και για τον οδοντίατρο Ευάγγελο Βιάζη από το διαδίκτυο. Η συνολική διάρκεια θεραπείας με το σύστημα FASTBRACES® ήταν 14 μήνες. Δεν έγινε καμία εξαγωγή δοντιού. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα.
Δίνω την συναίνεσή μου για άρση του ιατρικού απορρήτου.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ
ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ
Σχόλια στο Facebook