Μαρτυρία Ασθενούς
Όνομα Ασθενούς – Αρχικά Γράμματα Ρ. Λ.
Κάτοικος Σαλαμίνας Αττικής
Γνώρισα τον οδοντίατρο Ευάγγελο Βιάζη και το σύστημα FASTBRACES® από το διαδίκτυο. Ο οδοντίατρος Ευάγγελος Βιάζης μου είπε ότι δεν χρειάζεται καμία εξαγωγή δοντιού. Η θεραπεία μου διήρκησε 14 μήνες. Έμεινα απόλυτα ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα.
Δίνω την συναίνεσή μου για άρση του ιατρικού απορρήτου.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ
ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ
Σχόλια στο Facebook