Μαρτυρία Ασθενούς
Όνομα Ασθενούς – Αρχικά Γράμματα Δ. Α. – Κάτοικος Μοσχάτου Αττικής
Έμαθα για τον οδοντίατρο Ευάγγελο Βιάζη και το σύστημα FASTBRACES® από δημοσίευμα στον τύπο. Στο παρελθόν είχα ρωτήσει σε άλλους γιατρούς, για την επίλυση του προβλήματός μου. Όλοι μου έλεγαν για εξαγωγές μονίμων δοντιών (από δύο έως τέσσερα δόντια) και για μεγάλο χρόνο θεραπείας. Ο οδοντίατρος Ευάγγελος Βιάζης μου μίλησε για περίπου ένα χρόνο θεραπείας και χωρίς εξαγωγές δοντιών. Ξεκίνησα θεραπεία τον Δεκέμβριο του 2006 (πριν τα Χριστούγεννα) και τελείωσα τον Ιανουάριο του 2007. Δηλαδή η θεραπεία είχε διάρκεια μόνο 13 μήνες. Έμεινα απόλυτα ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας δεν ταλαιπωρήθηκα ούτε πόνεσα καθόλου.
Δίνω την συναίνεσή μου για άρση του ιατρικού απορρήτου.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ
ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ
Σχόλια στο Facebook