Μαρτυρία Ασθενούς
Όνομα Ασθενούς – Αρχικά Γράμματα Σ. Χ.
Κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής
Γνώρισα τον οδοντίατρο Ευάγγελο Βιάζη και το σύστημα FASTBRACES® από γνωστούς μου και το διαδίκτυο. Είχα επισκεφθεί και άλλους γιατρούς για το πρόβλημά μου. Μου έλεγαν για πάνω από δύο χρόνια θεραπείας και εξαγωγές τεσσάρων μονίμων πρώτων προγομφίων (τεσσάρων υγιών μονίμων δοντιών). Ο οδοντίατρος Ευάγγελος Βιάζης μου είπε ότι δεν χρειάζεται καμία εξαγωγή μονίμου δοντιού. Επίσης μου είπε ότι ο χρόνος θεραπείας θα είναι περίπου ένας χρόνος. Ξεκινήσαμε την θεραπεία στις 4 Οκτωβρίου του 2007. Τελείωσα στις 4 Νοεμβρίου του 2008. Συνολική διάρκεια ακριβώς 13 μήνες. Σιδεράκια FASTBRACES® φορούσα μόνο για 10 μήνες. Τρείς μήνες φορούσα μια ορθοπεδική συσκευή στον ουρανίσκο για διάνοιξη της άνω γνάθου. Eίμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα.
Δίνω την συναίνεσή μου για άρση του ιατρικού απορρήτου.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ
ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ
Σχόλια στο Facebook