Μαρτυρία Ασθενούς
Όνομα Ασθενούς – Αρχικά Γράμματα Ζ. Δ.
Κάτοικος Περιστερίου Αττικής
Γνώρισα τον οδοντίατρο Ευάγγελο Βιάζη και το σύστημα FASTBRACES® από μία φίλη μου, ασθενή του κυρίου Ευάγγελου Βιάζη. Στο παρελθόν είχα ταλαιπωρηθεί για 5 χρόνια σε κάποιον ασφαλιστικό φορέα χωρίς να δω κάποια αποτελέσματα. Ο οδοντίατρος Ευάγγελος Βιάζης μου είπε ότι δεν χρειάζεται καμία εξαγωγή δοντιού και ότι ο μέσος χρόνος θεραπείας είναι περίπου ένας χρόνος. Η θεραπεία μου διήρκησε 12 μήνες. Έμεινα απόλυτα ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα.
Δίνω την συναίνεσή μου για άρση του ιατρικού απορρήτου.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ
ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ
Σχόλια στο Facebook