Μαρτυρία Κηδεμόνα Ασθενούς
Όνομα Ασθενούς – Αρχικά Γράμματα Τ. Κ.
Κάτοικος Αθηνών
Γνώρισα τον οδοντίατρο Ευάγγελο Bιάζη και το σύστημα FASTBRACES® από μία συγγενή μου, ασθενή του κυρίου Ευάγγελου Βιάζη. Στο παρελθόν είχαμε ταλαιπωρηθεί για 3 χρόνια σε κάποιον ασφαλιστικό φορέα χωρίς να δούμε κάποια αποτελέσματα. Ο οδοντίατρος Ευάγγελος Βιάζης μου είπε ότι δεν χρειάζεται καμία εξαγωγή δοντιού και ότι ο μέσος χρόνος θεραπείας είναι περίπου ένας χρόνος. Η θεραπεία μου διήρκησε 11 μήνες. Από τον Δεκέμβριο του 2011 έως τον Νοέμβριο του 2012. Έμεινα απόλυτα ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα.
Δίνω την συναίνεσή μου για άρση του ιατρικού απορρήτου.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ
ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ
Σχόλια στο Facebook