Μαρτυρία Ασθενούς
Όνομα Ασθενούς – Αρχικά Γράμματα Χ. Ε.
Κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης
Γνώρισα τον οδοντίατρο Ευάγγελο Βιάζη και το σύστημα FASTBRACES® από τον οδοντίατρό μου στην Κρήτη. Ο οδοντίατρος Ευάγγελος Βιάζης μου είπε ότι δεν χρειάζεται καμία εξαγωγή δοντιού και ότι ο χρόνος θεραπείας θα είναι περίπου 12 μήνες. Η θεραπεία μου διήρκησε 11 μήνες. Ξεκινήσαμε στα μέσα Δεκεμβρίου του 2010 και τελειώσαμε μέσα Νοεμβρίου του 2011. Έμεινα απόλυτα ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα.
Δίνω την συναίνεσή μου για άρση του ιατρικού απορρήτου.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ
ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ
Σχόλια στο Facebook