Μαρτυρία Ασθενούς
Όνομα Ασθενούς – Αρχικά Γράμματα Μ. Τ.
Κάτοικος Θεσσαλονίκης
Γνώρισα τον οδοντίατρο Ευάγγελο Βιάζη και το σύστημα FASTBRACES® από οικογενειακό μας φίλο, ασθενή του Ευάγγελου Βιάζη. Ο οδοντίατρος Ευάγγελος Βιάζης μου είπε ότι δεν χρειάζεται καμία εξαγωγή δοντιού και ότι ο μέσος χρόνος θεραπείας είναι περίπου ένας χρόνος. Ξεκίνησα τον Μάρτιο του 2011 και τελείωσα τον Δεκέμβριο του 2011. Δηλαδή η θεραπεία μου διήρκησε μόνο 9 μήνες. Έμεινα απόλυτα ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα.
Δίνω την συναίνεσή μου για άρση του ιατρικού απορρήτου.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ
ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ
Σχόλια στο Facebook