Μαρτυρία Ασθενούς
Όνομα Ασθενούς – Αρχικά Γράμματα Κ. Α.
Κάτοικος Βούλας Αττικής
Γνώρισα τον οδοντίατρο Ευάγγελο Βιάζη και το σύστημα FASTBRACES® από μία φίλη μου, ασθενή του Ευάγγελου Βιάζη. Ο οδοντίατρος Ευάγγελος Βιάζης μου είπε ότι δεν χρειάζεται καμία εξαγωγή δοντιού και ότι ο μέσος χρόνος θεραπείας θα είναι περίπου ένας χρόνος. Η θεραπεία μου διήρκησε 12 μήνες. Έμεινα απόλυτα ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα.
Δίνω τη συναίνεσή μου για άρση του ιατρικού απορρήτου.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ
ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ
Σχόλια στο Facebook