Μαρτυρία Κηδεμόνα Ασθενούς
Όνομα Ασθενούς – Αρχικά Γράμματα Κ. Ε.
Κάτοικος Τρικάλων
Γνωρίσαμε τον οδοντίατρο Ευάγγελο Βιάζη και το σύστημα FASTBRACES® από το διαδίκτυο. Μένουμε στα Τρίκαλα. Είχαμε επισκεφθεί και άλλους γιατρούς για το πρόβλημα της Ελίνας. Μας έλεγαν για πάνω από πέντε χρόνια θεραπείας. Παρά το γεγονός ότι μένουμε στα Τρίκαλα πήραμε την απόφαση να επισκεφθούμε τον Ευάγγελο Βιάζη στην Αθήνα. Ο οδοντίατρος Ευάγγελος Βιάζης μας είπε ότι ο χρόνος θεραπείας θα είναι περίπου ένας χρόνος. Ξεκινήσαμε την θεραπεία μέσα Μαΐου του 2011. Τελειώσαμε μέσα Φεβρουαρίου του 2012. Δηλαδή η θεραπεία διήρκησε μόνο εννέα μήνες. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα.
Δίνω την συναίνεσή μου για άρση του ιατρικού απορρήτου.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ
ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ
Σχόλια στο Facebook