Η έρευνα έχει δείξει ότι όσο περισσότερο χρόνο οι ασθενείς φύρανε τα παραδοσιακά σιδεράκια, τόσο περισσότερη απορρόφηση ριζών (όταν η ρίζα του δοντιού γίνετε μικρότερη) έχουν. (Αmerican Journal of Orthodontics) Πανεπιστημιακή έρευνα στο ίδιο τεύχος έδειξε ότι τα σιδεράκια Fastbraces®, παρουσίασαν τη λιγότερη δυνατή απορρόφηση ριζών σε σχέση με τα κλασσικά ορθοδοντικά συστήματα που μελετήθηκαν. Πιστεύουμε ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μετακινούμε το δόντι σε ένα στάδιο, και γιατί δεν χρειάζεται οι ασθενείς να φοράνε σιδεράκια για μεγάλο χρονικό διάστημα

A radiographic comparison of apical root resporption after orthodontic treatment with 3 different fixed appliance techniques(a), Guilherme R. P. Janson, DDS, MSc, PhD, Graziela de Luca canto, DDS, MSc, Decio Rodrigues, DDS, MSc, PhD, Jose Fernando Castanha Henriques, DDS, MSc, PhD, and Marcos Roberto de Freitas, DDS, MSc, PhD, San Paulo, Bauru, Brazil et al. University of Sao Paulo, Baura Brazil, Graduate Department of Orthodontics Master’s Thesis,American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, September 2000, Vol. 118, No. 3

Based on the research submitted by Dr. Graziela de Luca Canto,Master of Science in Orthodontics, University of Sao Paulo at Bauru Dental School.