Πανεπιστημιακές έρευνες δείχνουν λιγότερη ευαισθησία  και μεγαλύτερη μείωση του πόνου  με τα άγκιστρα Fastbraces®, και μια ξεκάθαρη μείωση στην τριβή ολίσθησης  και  μικρότερες δυνάμεις τριβής  συγκρινόμενα με τα κλασσικά σιδεράκια που παίρνουν μέρος στις έρευνες.

The Study of Orthodonic pain symptoms, PHD Thesis by Dr. M. Dalili, DDS, MSC, Orthodontic Division Institute of Oral and Dental Diseases University of Kuopio, Finland, 1998, Pain Perception at Different Stages of Orthodontic Treatment, Faculty of Medicine,Institute of Biomedicine, Department of Physiology, University of Kuopio, 1998

δείχνει μεγαλύτερη μείωση πόνου στο σύστημα Fastbraces® , δένοντας  μαζί πρόσθια και οπίσθια δόντια, σε στατιστικά μεγαλύτερο επίπεδο. Αυτό συνιστά μία σύνδεση μεταξύ μιας εφαρμογής ελαφριάς υψηλότερης δύναμης κατά τη διάρκεια του αρχικού σταδίου και μιας μικρότερης απόκρισης πόνου καθώς η θεραπεία προχωρά. Αποτελέσματα από το θερμικό τεστ ευαισθησίας στους 0 βαθμούς κελσίου, χρησιμοποιώντας την οπτική αναλογική κλίμακα (VAS) εμφανίζει λιγότερη ευαισθησία στο Fastbraces® σύστημα ορθοδοντικών αγκίστρων.

Study with Three New Low Friction Brackets by David Suarez Quintanilla, Kady Kounta, Carolina Mendez Garrido, M. Teresa Abeleira Pazos, Prof. of Orthodontics, University of Santiago de Compostela, Students for the Masters Degree in Orthodontics, University of Santiago de Compostela, Publish in Journal STOMA, March, 1995

Η δύναμη που χρειάζεται για να ξεπεραστεί η αρχική αντίσταση ολίσθησης (στατική τριβή) με τα κλασσικά άγκιστρα (.018) είναι περισσότερη από 10 φορές μεγαλύτερη από ότι είναι όταν χρησιμοποιούνται χαμηλής τριβής άγκιστρα (Fastbraces® άγκιστρα), όντας μεγαλύτερη από 250g με τα κλασσικά άγκιστρα και λιγότερο από 25g με τα χαμηλής τριβής άγκιστρα (Fastbraces® άγκιστρα).