Προφανώς. Πανεπιστημιακές έρευνες δείχνουν την μικρότερη δύναμη τριβής των αγκίστρων Fastbraces®

Ιon-Implantation: Effect on Frictional Resistance to Movement by Michael R. LaFerla, University of Southern California, Master’s Thesis for Master of Science in Craniofacial Biology, Graduate Orthodontic Department, 1996

Τα Fastbraces® άγκιστρα εμφανίζουν σημαντικά τις μικρότερες δυνάμεις τριβής κατά 87% όταν συγκρίνονται με όλα τα άλλα άγκιστρα της έρευνας

Τα Fastbraces® άγκιστρα εμφανίζουν σημαντικά τις μικρότερες δυνάμεις τριβής κατά 87% όταν συγκρίνονται με όλα τα άλλα άγκιστρα της έρευνας

The Influence of Bracket Design on Frictional Losses in the Bracket/Arch Wire System by Hans Albert Schumacher(1), Christoph Bourauel(1), Dieter Drescher(2), Journal of Orofacial Orthopedics/Fortschritte der Kieferorthopadie. J Orofac Orthop/FOrtschr Kieferorthop 1999;60:335-47.
1)Department of Orthodontics, University of Bonn.
(2)Department of Orthodontics, University of Dusseldorf, Germany

μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι οι μη συμβατικοί σχεδιασμοί αγκίστρων(Fastbraces® άγκιστρα) που εξετάζουμε έχουν αυξημένες δυνατότητες χειρισμών κατά μήκος του οδηγού τόξου. Για παράδειγμα μία ξεκάθαρη μείωση της τριβής ολίσθησης

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟ YOUTUBE