Δείτε στις φωτογραφίες: 
Πριν & μετά εντυπωσιακά περιστατικά ορθοδοντικής θεραπείας με Fastbraces 🦷 απ’ όλο τον κόσμο

Η ορθοδοντική θεραπεία ολοκληρώθηκε:

 
✅ χωρίς να πραγματοποιηθεί καμία εξαγωγή δοντιού και
✅ χωρίς κάποιο ορθογναθικό χειρουργείο!