✅ Η πιο γνωστή περίπτωση παγκοσμίως, η οποία θεραπεύτηκε από τον Ευάγγελο Βιάζη με την τεχνολογία Fastbraces. 

❗ Το συγκεκριμένο περιστατικό, παρουσιάστηκε από τον εφευρέτη της τεχνολογίας Fastbraces, Αντώνη Βιάζη, σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Harvard. Όλοι βλέποντας τις αρχικές φωτογραφίες ήταν σίγουροι 100 % ότι πρέπει να αφαιρεθούν 4 δόντια ώστε να θεραπευτεί το συγκεκριμένο στόμα. 

☑️ Ωστόσο, εξαιτίας της τεχνολογίας Fastbraces, στο συγκεκριμένο στόμα δεν έγινε καμία εξαγωγή δοντιού ! 

___

Είναι παγκοσμίως γνωστό ότι η 𝓕𝓪𝓼𝓽𝓫𝓻𝓪𝓬𝓮𝓼 Ορθοδοντική Τεχνολογία είναι 
το πιο γρήγορο ορθοδοντικό σύστημα, 
αφού προκαλεί στα δόντια κίνηση ανάλογη της φυσιολογικής ανατολής  (orthoerruption)
___
Για μένα το πλεονέκτημα αυτό είναι σημαντικό, αλλά θεωρώ πολύ σπουδαιότερο το γεγονός ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία μπορεί να θεραπεύσει οποιαδήποτε ορθοδοντική περίπτωση σχεδόν πάντα ΧΩΡΙΣ  εξαγωγές δοντιών και ΧΩΡΙΣ ορθοδοντικό χειρουργείο. 
___