Στιγμιότυπα από την συμμετοχή του Ευάγγελου Βιάζη στη συνάντηση της συμβουλευτικής επιτροπής του κοσμήτορα Bruce Donoff της οδοντιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Harvard, όπου συζητήθηκε το μέλλον της Οδοντιατρικής και της Οδοντιατρικής Σχολής.

O Ευάγγελος Βιάζης υπήρξε αναπληρωματικό μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του κοσμήτoρα Dean Donoff της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Harvard, εκπροσωπώντας την ορθοδοντική τεχνολογία Fastbraces.