𝓕𝓪𝓼𝓽𝓫𝓻𝓪𝓬𝓮𝓼 𝓽𝓮𝓬𝓱𝓷𝓸𝓵𝓸𝓰𝔂

Η τεχνολογία που θεραπεύει το 120% των περιπτώσεων. 

Σε πολλές περιπτώσεις το ορθογναθικό χειρουργείο δεν αποτελεί πλέον την μόνη επιλογή. 

🗸 Δεν μας απασχολούν πια οι “χώροι”. 

🗸 Δημιουργούμε φατνιακό οστούν με τις απεριόριστες δυνατότητες της 𝓕𝓪𝓼𝓽𝓫𝓻𝓪𝓬𝓮𝓼 τεχνολογίας. 

🗸 Ξεχάστε τις εξαγωγές δοντιών στην ορθοδοντική θεραπεία. 

Ο συγκεκρίμενος ασθενής βρίσκεται προς το τέλος της θεραπείας. 

Η τεχνολογία 𝓕𝓪𝓼𝓽𝓫𝓻𝓪𝓬𝓮𝓼 υποστηρίζεται πλέον από τρία νέα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. 
 
☑️ Δύο από αυτά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας αφορούν την αποκατάσταση του φατνιακού οστού και τη θεραπεία της ουλίτιδας γύρω από τα στραβά δόντια. 
 
☑️ Αυτά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας αποτελούν ορόσημο και θα έχουν αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο οι οδοντίατροι αντιμετωπίζουν τις ανωμαλίες σύγκλεισης και τις περιοδοντικές παθήσεις.