Δείτε στην φωτογραφία: 
Πριν & μετά περιστατικό ορθοδοντικής θεραπείας με Fastbraces 🦷

Η ορθοδοντική θεραπεία ολοκληρώθηκε:

🕒 Σε μόλις 236 μέρες!

✅ χωρίς να πραγματοποιηθεί καμία εξαγωγή δοντιού και

✅ χωρίς κάποιο ορθογναθικό χειρουργείο!